Forskel på kommunal plads og private pasningsordninger

Få et overblik over de forskelle, der er mellem kommunal plads og private pasningsordninger.

Emne Kommunal plads Privat pasningsordning
Ansøgning om pasning Som forælder kan du skrive dit barn op via Digital Pladsanvisning Som forælder kan du selv kontakte en privat pasningsordning. Hvis du indgår en aftale med en privat pasningsordning, kan du søge tilskud til privat pasning.
Aldersgruppe 26 uger til den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år 24 uger til og med den måned, hvor barnet fylder 3 år
Opkrævning/udbetaling Forældrebetaling opkræves over 11 måneder, juli måned er betalingsfri Tilskud udbetales over 12 måneder
Forældrebetaling/Tilskud De generelle takster for året opkræves i forældrebetaling.  Pladsanvisningen beregner og bevilger tilskud på baggrund af den aftalte løn. Forældrene skal selv betale minimum 25% af udgiften, måske mere fordi der er fastsat en maksimalt tilskud for året.
Søskendetilskud Søskendetilskud fratrækkes automatisk forældrebetalingen Søskendetilskud udbetales eller fratrækkes forældrebetalingen. Det vil fremgå af bevillingen, hvordan søskendetilskuddet udløses.
Fripladstilskud Som forælder kan du søge om økonomisk fripladstilskud i Digital Pladsanvisning.
Du kan søge socialpædagogisk og/eller behandlingsmæssig friplads ved henvendelse til Familieafdelingen
Det er ikke muligt at søge om fripladstilskud
Opsigelse Dit barn kan ikke opsiges fra tilbuddet (jf. dagtilbudslovens § 29) Pasningsordningen kan opsige jeres aftale
Udmeldelse Som forælder kan du udmelde dit barn på Digital Pladsanvisning med en hel kalendermåneds varsel til udgangen af en måned Som forælder aftaler du udmeldelsesfristen med den private pasningsordning inden opstart.
Godkendelse Ved ansættelse som kommunal dagplejer godkendes de fysiske, faglige og personlige forhold - børnemiljø, arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold godkendes efterfølgende Man skal søge om godkendelse for at starte en privat pasningsordning - i godkendelsen lægges der vægt på de fysiske, faglige og personlige forhold
Pasning ved fravær Dit barn vil blive tilbudt en gæsteplads, hvis barnets dagplejer er fraværende

Der er ikke mulighed for gæstepasning, hvis den private pasningsordning er fraværende eller har ferie.


Den private pasningsordning har dog mulighed for at ansætte en vikar kortvarigt.

Sprog Hovedsproget er - og skal være - dansk Hovedsproget er - og skal være - dansk
Pædagogisk læringsmiljø Dagplejen skal udarbejde en pædagogisk læreplan (jf. dagtilbudslovens § 8 og § 9)

Der er ingen krav om, at pasningsordningen skal udarbejde en pædagogisk læreplan (jf. dagtilbudslovens § 8 og § 9)

Arbejdet med læringsmiljøer skal dog (jf. dagtilbudsloven §81a) indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud (jf. §8 om pædagogiske læreplaner)

Kommunalt tilsyn Der føres tilsyn med læringsmiljøet 2 gange årligt - et anmeldt og uanmeldt. Herudover modtager dagplejeren løbende pædagogiske råd og vejledning Der føres tilsyn med læringsmiljøet 2 gange årligt - et anmeldt og uanmeldt. Herudover har pasningsordningerne mulighed for at få sparring, råd og vejledning fra kommunens tilsynsførende pædagog
Forældreindflydelse Der er krav om forældrebestyrelser (jf. dagtilbudslovens § 14-16) Der er ingen krav om forældrebestyrelser (jf. dagtilbudslovens § 14-16)