Havneprojektet i Løgstør

Projektet er dels en udvidelse af eksisterende marina, men samtidig en oversvømmelsesbeskyttelse, der skal sikre Løgstør mod det stigende havvand, og derfor er projektet af essentiel betydning for store dele af den nedre Løgstør bydel.

Om projektet 

Løgstørs forvandling til turistby har i efterhånden mange år afstedkommet et ønske om plads til flere sejlende turister. 65 millioner kroner blev reserveret til at udvide lystbådehavnen og sikre Løgstør by mod oversvømmelser. Et projekt af den kaliber kommer ikke alene ved at overføre pengene. Der pågår omfattende forberedelser, inden den første sten kan lægges. Disse forberedelser er i fuld gang.

Da havneudvidelsen foregår ude i Limfjorden, er Kystdirektoratet den øverste myndighed, der skal give tilladelse til at etablere en ny lystbådehavn. Marina og oversvømmelsesprojektet er udarbejdet af Team, Havn, Natur og Byrum i tæt samarbejde med Ingeniørfirmaet A1 og WSP, samt arkitekter fra LYTT. Herudover er høringsberettigede involveret forlods for at rydde vejen for uhensigtsmæssigheder.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet med høj sandsynlighed vil fordre en VVM redegørelse. Derfor har styregruppen iværksat denne i november 2021. Når tilladelse, detailprojekt og pris foreligger, skal pengene til projektet frigives af Byrådet og anlægsarbejdet iværksættes.

Vores rolle: Myndighed

Projektejer og udarbejdelse af myndighedsansøgninger.

Påvirkning på klimaet

Bidrager til øget klimarobusthed som et forebyggende projekt, der bl.a. har til formål at klimasikre Løgstør mod stormflod.

Interessenter og partnere

  • Vesthimmerlands Kommune
  • Team Havn, Natur og Byrum
  • Husejere i Løgstør
  • Borgere i kommunen
  • Turister
  • Kystdirektoratet
  • Ingeniørfirmaet A1 og WSP
  • LYTT Arkitekter

Tidsplanen: I gang

Oktober 2021 – april 2025

Ansvarlig

Ansvarlig forvaltning: Teknik- og Økonomiforvaltning

 

Budget

65 mio. kr.