Grøn Energi Nordjylland (GEN2040)

Alle 11 kommuner og regionen står bag initiativet Grøn Energi Nordjylland 2040, hvis mål er at Nordjylland skal være Danmarks grønne energi-region og være selvforsynende med vedvarende energi i 2040. Netværk/arbejdsgruppe på tværs af de nordjyske kommuner, hvor der arbejdes for en fælles strategisk energiplan og samarbejder på tværs af kommunegrænser for en grøn energiproduktion og distribution i Nordjylland. 

Kommunens rolle: Myndighed

Implementere og håndtere handlingerne fra Handlingskatalog for Grøn Energi Nordjylland 2040, hvor der er erfagrupper på tværs af kommunegrænserne for den rette vidensdeling.

Tidsplan: Afsluttet

Afsluttet

Påvirkning på klimaet

Grøn energiproduktion og påvirkning opadtil mht. udfordringer i den grønne omstilling.

Ansvarlig

Teknik- og Økonomiforvaltningen

Ansvarlig chef/medarbejder:
Louise Mouritsen, Team Plan og Byg

Interessenter og partnere

  • Alle 11 nordjyske kommuner
  • Region Nordjylland
  • BRN
  • Erhvervslivet
  • Forskningsinstitutioner
  • Forsyningsvirksomheder