Kampagne for udskiftning af olie- og gasfyr

Som et led i realiseringen af Vesthimmerland Kommunes Varmeplan 2022, skal der laves en kampagne, der her til formål at fremme udskiftning af olie- og gasfyr til opvarmning.
Vesthimmerlands Kommune har på nuværende tidspunkt ikke direkte mulighed for at stille krav til borgerne om udskiftning af olie- og gasfyr.

Men vi kan være med til at facilitere en omstilling, ved at stille os til rådighed for vores borgere igennem kampagnen. Kampagnen kan bl.a. bestå af informationsmateriale, borgermøder med deltagelse af relevante aktører, hjælp til overblik over støtteordninger og tilskud, samt andre løbende aktiviteter.

Kommunens rolle: Samfund og myndighed

Kommunen har en faciliterende rolle i forholdt til at tilskynde borgere til udskiftning af deres olie- og gasfyr.

Påvirkning på klimaet

En overgang grønne opvarmningsformer, vil betyde en reduktion i CO2-udledningen fra bygningsopvarmningen.

Tidsplan: løbende

Løbende 

Ansvarlig

Ansvarlig forvaltning:
Teknik- og Økonomiforvaltningen

 

Interessenter og partnere

  • Vesthimmerlands Kommune
  • Sparenergi.dk
  • Borgere
  • Lokalt erhverv