Nye rammer for lokalplanpligtige solcelleanlæg

I relation til at der skal udarbejdes et strategisk grundlag for energiplanlægning, er der et ønske om at vedtage kommunale retningslinjer for etablering af lokalplanpligtige solcelleanlæg. Retningslinjerne skal kvalificere den fremtidige planlægning. Herunder sikres det at hensynet til naboer, kultur, natur samt jordbrugsmæssige interesser indgår i planlægningen.

Borgere, virksomheder og øvrige interessenter vil få mulighed for at komme med input til planlægningen.

Kommunens rolle: Myndighed

Vesthimmerlands Kommune er som myndighed ansvarlig for den overordnede fysiske planlægning. 

Påvirkning på klimaet

Grøn energiproduktion er med til at fortrænge anvendelsen af fossile brændsler i energisystemet.

Ansvarlig

Teknik- og Økonomiforvaltningen.

Interessenter og partnere

  • Vesthimmerlands Kommune
  • Borgere
  • Erhverv
  • Lokale udviklingsråd
  • Interesseorganisationer