Vindmølleanlæg

Vindmøller er rygraden i den grønne omstilling af energisektoren, og en stadig udbygning af vindmøllekapaciteten er en nødvendighed.

Indfrielsen af de nationale målsætninger for grøn omstilling er afhængig af, at kommuner i hele Danmark fortsat udbygger VE-kapaciteten. Derfor er det essentielt, at Vesthimmerlands Kommune i samarbejde med projektmagere, interesseorganisationer og borgere fortsat arbejder for en udbygning af VE-kapaciteten.

Kommunens rolle

I Vesthimmerlands Kommune er vi en myndighed i arbejdet med planlægningen for vindmøller.

Påvirkning på klimaet

Understøtter CO2-udledningen indirekte, da produktion af grøn strøm er en forudsætning for øvrige tiltag.

Tidsplan: Løbende

Der etableres løbende vindmølleanlæg i Vesthimmerlands Kommune.

Ansvarlig

Teknik- og Økonomiforvaltning.

Interessenter og partnere

  • Vesthimmerlands Kommune
  • Interesseorganisationer
  • Borgere
  • Erhverv

 

Budget

Budgettet for de enkelte projekter vurderes løbende.