Prioritering og planlægning af nye vedvarende energiprojekter

I Vesthimmerlands Kommune har Byrådet bl.a. sat en ambitiøs målsætning om en grønnere energiforsyning. Vesthimmerland er med vores geografiske område blevet et attraktivt område for vedvarende energi i omstillingen til et grønnere Danmark.

Ansøgningerne går primært på at etablere vindmøller, solceller og biogasanlæg. Det sker som et led i Folketingets klimalov, hvis hovedformål er at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030, og opnå et klimaneutralt Danmark i 2050.

I foråret 2023 afholdt Vesthimmerlands Kommune en ansøgningsrunde for nye VE-projekter. I den forbindelse kom der en række nye projektforslag. I løbet af efteråret 2023 skal Byrådet tage stilling til hvilke projekter der skal igangsættes.

De indkomne projektansøgninger omfatter:

  • Vindmøller
  • Solceller
  • Udvidelse af eksisterende biogasanlæg
  • Etablering af nyt biogasanlæg
  • Interesseorganisationer
  • Lokale foreninger og borgere

Kommunens rolle: Myndighed

Vesthimmerlands Kommune er som myndighed ansvarlig for den overordnede fysisk planlægning.

Påvirkning på klimaet

Understøtter CO2-udledningen indirekte, da produktion af grøn strøm er en forudsætning for øvrige tiltag.

Ansvarlig

Teknik- og Økonomiforvaltningen.

Interessenter og partnere

  • Vesthimmerlands Kommune
  • Borgere
  • Erhverv
  • Større interesseorganisationer