Prioritering og planlægning af nye vedvarende energiprojekter

I Vesthimmerlands Kommune har Byrådet bl.a. sat en ambitiøs målsætning om en grønnere energiforsyning. Vesthimmerland er med vores geografiske område blevet et attraktivt område for vedvarende energi i omstillingen til et grønnere Danmark.

Ansøgningerne går primært på at etablere vindmøller, solceller og biogasanlæg. Det sker som et led i Folketingets klimalov, hvis hovedformål er at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030, og opnå et klimaneutralt Danmark i 2050.

I foråret 2023 afholdt Vesthimmerlands Kommune en ansøgningsrunde for nye VE-projekter. I den forbindelse kom der en række nye projektforslag. I løbet af efteråret 2023 skal Byrådet tage stilling til hvilke projekter der skal igangsættes.

De indkomne projektansøgninger omfatter:

 • Vindmøller
 • Solceller
 • Udvidelse af eksisterende biogasanlæg
 • Etablering af nyt biogasanlæg
 • Interesseorganisationer
 • Lokale foreninger og borgere

Beslutning: 

Byrådet tiltrådte Økonomiudvalgets indstilling ift. prioritering af projekter:  

 • Wind Estate og BioCirc
 • Eurowind og lokale lodsejere/Agri Nord
 • Esmann Energy (Strandby solcellepark)
 • European Energy (vindmøller og solceller Svingelbjerg)
 • St. Jørgen Energy

 

Kommunens rolle: Myndighed

Vesthimmerlands Kommune er som myndighed ansvarlig for den overordnede fysisk planlægning.

Påvirkning på klimaet

Understøtter CO2-udledningen indirekte, da produktion af grøn strøm er en forudsætning for øvrige tiltag.

Ansvarlig

Teknik- og Økonomiforvaltningen.

Interessenter og partnere

 • Vesthimmerlands Kommune
 • Borgere
 • Erhverv
 • Større interesseorganisationer

 

Tidsplan: Afsluttet

Tidsplan: Afsluttet