Strategisk grundlag for energiplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Der udarbejdes et strategisk grundlag for energiplanlægningen i Vesthimmerlands Kommune. Grundlaget skal danne rammerne for den fremadrettede energiplanlægning i Vesthimmerlands Kommune og indeholde konkrete mål og principper for fremtidens energisystem i kommunen. Yderligere, skal grundlaget ses i tæt relation til resten af planlægningen i Vesthimmerlands Kommune, samt klimaplanen.
Det strategiske grundlag vil indeholde perspektiver for synergier i energinettet og overordnede målsætninger for energisystemet. Derudover bør grundlaget ligeledes indeholde principper og delmål for de enkelte energisektorer, som er vigtige i det administrative arbejde med planlægning generelt i kommunen.

Formålet med grundlaget er;

  • At binde energisektorerne sammen
  • At politikerne, administrative medarbejdere og energiaktører får et samlet grundlag at agere ud fra
  • At fremhæve scenarier for fremtidens energisystem i Vesthimmerlands Kommune
  • At hjælpe med at sætte fokus på hvilke indsatser der skal igangsættes hvornår

Kommunens rolle: Myndighed

Vesthimmerlands kommune som myndighed står for udarbejdelsen af det strategiske grundlag som danner rammerne for energiplanlægningen i kommunen. Derudover er vi myndighed på plangrundlaget for de projekter der opstår. Ligeledes, optræder Vesthimmerlands Kommune som ejer af fx kommunale bygninger, og dermed er vi ligeledes potentielt ejere af projekter der opstår indenfor energiplanlægningen.

Påvirkning på klimaet

Selve det strategiske grundlag for energiplanlægningen i kommunen har ikke en direkte påvirkning af kommunens klimaregnskab. Påvirkningen på klimaregnskabet skal i stedet findes i de handlinger som afledes af det strategiske grundlag.

Der er allerede handlinger i gang på energiområdet, som har og vil have en betydelig påvirkning på klimaregnskabet, så som opførelsen af nye VE-anlæg, handlinger under varmeplanen m.v.. Derudover vil processen med udarbejdelsen af det strategiske grundlag for energiplanlægningen betyde, at der løbende kommer nye handlinger til.

Interessenter og partnere

  • Vesthimmerlands Kommune
  • Borgere
  • Lokale energiaktører
  • Interesseorganisationer

Ansvarlig

Ansvarlig forvaltning:
Teknik og Økonomiafdelingen

 

Tidsplan: Idé

Idé