Strategi for solceller på tage

Den grønne omstilling får flere og flere aktører i kommunen, som ønsker at etablere solceller i forbindelse med deres industri. Det kan være relevant for virksomheder, som har et forbrug på omkring 10.000 kWh eller derover, at have mulighed for selv at anvende strømmen når den produceres. At etablere solceller i forbindelse med deres industri, vil give en væsentlig besparelse i afgifter og dermed vil anlægget være tjent hjem indenfor en overskuelig fremtid.

Det er i den forbindelse væsentligt at der, i arbejdet med et strategisk grundlag for energiplanlægning i Vesthimmerlands Kommune, udarbejdes en strategi for, hvorledes solceller i vores industriområder skal etableres på de større industritage eller om det ønskes at skabe rum for disse som jordanlæg i vores industrikvarterer. Strategien skal bygge ovenpå de forudsætninger, der allerede er i andre planer og strategier.

Kommunens rolle: Myndighed

Vesthimmerlands Kommune er myndighed på udarbejdelsen og implementeringen af en strategi for solceller på virksomhedstage.

Tidsplan: Idé

Idé 

Budget

Budgettet vurderes løbende under de enkelte tiltag og projekter.

Påvirkning på klimaet

Grøn energiproduktion er med til at fortrænge anvendelsen af fossile brændsler i energisystemet.

Interessenter og partnere

  • Vesthimmerlands Kommune
  • Lokale virksomheder

Ansvarlig

Ansvarlig forvaltning:
Teknik og Økonomiforvaltningen