Grøn Pulje

Formålet med grøn pulje er at skabe incitament for en øget udbygning af vedvarende energi (VE) samt sikre en bredere lokal forankring og opbakning. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvis skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen.

Om Grøn Pulje

Alle kan søge om midler fra grøn pulje, så længe projekterne har et offentligt og alment formål. Søger man som enkeltperson/privat virksomhed, skal projektet have et almennyttigt formål. Vesthimmerlands Kommune kan, på lige vilkår med øvrige ansøgningsberettigede, ansøge om midler.

Den primære hensigt er, at grøn pulje skal understøtte en positiv udvikling i nærområdet til nye VE-anlæg. På den baggrund skal projekter inden for en radius af 4,5 km af VE-anlægget prioriteres. Grøn pulje kan støtte mange forskellige formål. Herunder eksempelvis lokale grønne tiltag, rekreative, kulturelle og landskabelige formål.

Alle kan søge om midler fra grøn pulje, så længe projekterne har et offentligt og alment formål. Søger man som enkeltperson/privat virksomhed, skal projektet have et almennyttigt formål. Vesthimmerlands Kommune kan, på lige vilkår med øvrige ansøgningsberettigede, ansøge om midler.

Den primære hensigt er, at grøn pulje skal understøtte en positiv udvikling i nærområdet til nye VE-anlæg. På den baggrund skal projekter inden for en radius af 4,5 km af VE-anlægget prioriteres. Grøn pulje kan støtte mange forskellige formål. Herunder eksempelvis lokale grønne tiltag, rekreative, kulturelle og landskabelige formål.

 

Grøn Pulje: Navnsø

Puljen udgør i alt 1.205.568 kr.

Puljen er lukket for ansøgninger – fristen er var den 21. april 2023.

Såfremt alle midler ikke fordeles i forbindelse med første ansøgningsrunde, åbnes for en anden ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 28. august 2023.

Indstillingsudvalget for Grøn Pulje behandler de indkomne ansøgninger til første ansøgningsrunde den 8. maj 2023.

Her kan du læse administrationsgrundlaget for Grøn pulje i Vesthimmerlands Kommune, herunder: ansøgningsberettigede, prioritering af ansøgninger,  økonomisk ramme mm.

Administrationsgrundlag for Grøn Pulje

 

  • Per Nyborg (formand)
  • Kurt Friis Jørgensen (næstformand)
  • Allan Ritter Andersen
  • Asger Andersen
  • Jakob Ræbild Nørgaard

 

Forening/Virksomhed/Navn Projektnavn Bevilling i kr.
DSI Gundersted Multihus Tilbygning til Gundersted Multihus 500.000
Hornum Borgerforening Aktivitetsområde 206.145

Beboerforeningen for Blære og Omegn - på vegne af Visionsråd otte (Gundersted, Blære, Vegger og Skivum)

Navnsø - klarlægning om mulighed for bedre tilgang fra Bjerghede vej 36.813
Hornum IF Nye vinduer og døre i HIF klubhus 200.000
Skivum Forsamlingshus

Energioptimering af Skivum Forsamlingshus

50.000
KulturDebathus Søttrup Toiletombygning 62.610
Bog om "Gundersted gennem 100 år" Gundersted Borgerforening v/Lise-Lotte Østergaard, 50.000
S/I Blære Friskole Energioptimering af ældre bygning til privatbønepasning 100.000

Projektbeskrivelser/ansøgninger kan læses under Kultur og Fritidsudvalgets referat fra den 30. maj 2023 (punkt 82).