Solcelleanlæg

Større solcelleanlæg vil få en central rolle i fremtidens bæredygtige energisystem. I 2020 dækkede solceller ca. 3,4 % af det samlede danske elforbrug. I 2025 forventes det, at op imod 15 % af det samlede elforbrug bliver dækket af solceller.

Planlægning er en afvejning af interesser. Det er især gældende for planlægningen for solcelleanlæg. Der skal i forhold til udpegning af mulige områder til solcelleanlæg foretages en afvejning af beskyttelses-og benyttelsesinteresser, som kan være modstridende.

Kommunens rolle: Myndighed

I Vesthimmerlands Kommune skal vi i samarbejde med projektansøgere og interessenter sikre det fornødne plangrundlag.

 

Tidsplan: Idé

Der etableres løbende solcelleanlæg i Vesthimmerlands Kommune.

Påvirkning på klimaet

Understøtter CO2-udledningen indirekte, da produktion af grøn strøm er en forudsætning for øvrige tiltag.

Ansvarlig

Teknik- og Økonomiforvaltning.

Interessenter og partnere

  • Vesthimmerlands Kommune
  • Interesseorganisationer
  • Borgere
  • Erhverv

Budget

Budgetterne for de enkelte projekter vurderes løbende.