Kampagne for energirenoveringer i den private boligmasse

Som et led i realiseringen af Vesthimmerland Kommunes Varmeplan 2022, skal der laves en kampagne, der her til formål at fremme energirenoveringer i den private boligmasse. Kampagnen kan bl.a. bestå af informationsmateriale, borgermøder med deltagelse af relevante aktører, løbende aktiviteter m.v.

Energistyrelsen stiller gennem deres, sparenergi.dk, hjemmeside skarpt på bl.a. energirenoveringer hos private, derfor vil kommunens kampagne ligge sig op af Energistyrelsens kampagner og dermed skabe synergi mellem det nationale og lokale i arbejdet med den private boligmasse.

Formålet med at arbejde med energirenoveringer i den private boligmasse, er at nedbringe energiforbruget, samt sikre borgerne opnår bedre boliger og indeklima, hvilket ud over at gavne klimaet, kan være med til øge livskvaliteten og gensalg af boliger.

Kommunens rolle: Samfund og myndighed

Kommunens rolle er at facilitere energirenoveringer gennem udbredelse af informationer m.v. til borgerne, som gør dem i stand til at investere i energirenoveringer. Kommunen har ligeledes en myndighedsrolle i forhold til de tiltag der kræver byggesagsbehandling.

Påvirkning på klimaet

Formålet med kampagnen er at nedbringe CO2-udledningen fra boligmassen i kommunen.

Ansvarlig

Ansvarlig forvaltning: 
Teknik- og Økonomiforvaltningen

 

Interessenter og partnere

  • Vesthimmerlands Kommune 
  • Borgere
  • Lokalt erhverv 

Tidsplan: I gang

Løbende