Lokale fælles varmeløsninger

Understøttelse af lokale fællesvarmeløsninger, gennem dialog og evt. hjælp til finansiering.

Lokale energifællesskaber kan ligeledes være en løsning udenfor fjernvarmeområderne. Energifællesskaberne kan etableres med henblik på at lave små lokale kollektive varmeløsninger i et område, fx gennem opstilling af en fælles stor varmepumpe, som kan levere varme til flere forbrugere i et område. De lokale energifællesskaber kan bestå af borgere, virksomheder, forsyningsselskaber, kommunen m.m. Løsningerne i forbindelse med energifællesskaber kan være forskellige alt efter behovet.

Kommunens rolle: Myndighed

Myndighed.

Tidsplan: Løbende

Løbende ved henvendelser og behov. Det tages stilling til, om hvilke projekter der skal understøttes finansielt.

Påvirkning på klimaet

Understøtter reduktionen i forbruget af fossile energikilder til opvarmning.

Ansvarlig forvaltning

Teknik- og Økonomiforvaltningen

 

Interessenter og partnere

  • Vesthimmerlands Kommune
  • Lokalsamfund uden for fjernvarmenet

Budget

Budgetterne for de enkelte projekter vurderes løbende.