Er dit barn ængsteligt?

Bekymrer barnet sig om mange ting? Har barnet svært ved at sove? Klager barnet jævnligt over hoved- eller mavepine? Har barnet svært ved at række hånden op i klassen? Er barnet bange for at gå på toilettet? Har barnet svært ved at lave og indgå i legeaftaler? I Center for Psykologi og Pædagogik (CPP) tilbyder vi et gruppeforløb, der afhjælper angst hos børn – Cool Kids/Chilled.

Hvad er Cool Kids/Chilled?

Vi tilbyder to gruppeforløb, hvor Cool Kids er målrettet 8-12 årige og Chilled 13-17-årige. Vi anbefaler, at barnet er startet i 2. klasse før det kommer i et angstforløb.

Cool Kids/Chilled er et gruppeforløb, hvor der arbejdes med børn der har angstproblematikker ud fra kognitiv adfærdsterapi. Barnet og forældrene vil med afsæt heri blive introduceret til konkrete metoder og strategier, der kan gøre det nemmere at arbejde med og overvinde angsten og de konkrete udfordringer barnet oplever.

Angstforløbet strækker sig over 10 eftermiddage fra klokken 14.00-16.00 samt en opfølgende gang efter 2-3 måneder, hvor både forældre og barn skal deltage hver gang. Efter hvert møde vil der være en del hjemmearbejde, som familien skal have overskud til at prioritere.

Forløbet kan være en hjælp til børn, der:

 • bekymrer sig om mange ting og tænker meget over, hvad der kan gå galt
 • har svært ved at deltage i overnatninger udenfor hjemmet
 • har svært ved at sove på eget værelse
 • trækker sig fra sociale sammenhænge, både manglende legeaftaler og at barnet trækker sig i frikvartererne
 • undgår uvante eller vanskelige situationer – f.eks. ved at finde på undskyldninger
 • jævnligt klager over hoved- og/eller mavepine
 • foretrækker at være sammen med personer, de kender godt, og som holder sig tæt til sine forældre, når de er udenfor hjemmet
 • har svært ved at deltage i undervisningsaktiviteter hvor barnet er i fokus, fx fremlæggelser eller håndsoprækning
 • har svært ved at tage med på lejrskole eller udflugter væk fra skolen
 • er bange for at lave fejl fx ifm. lektier eller prøver
 • har svært ved at være væk fra mor eller far
 • har begyndende skolefravær pga. bekymringer

Forløbet er ikke umiddelbart en hjælp til børn:

 • hvis primær problematik ikke vurderes at være angst
 • der har haft længerevarende skolevægring
 • der har oplevet voldsomme traumer eller omsorgssvigt
 • der kan have andre problematikker, der vurderes ikke at kan afhjælpes indenfor rammerne af Cool Kids/Chilled eksempelvis svær mobning eller diagnoser der ikke er understøttet tilstrækkeligt i hverdagen

Case-eksempler på relevante ansøgere:

Tine går i 3. klasse. Tine har siden skolestart været bange for at sove på eget værelse, da hun er bange for mørket og lydene i huset, og derfor sover hun inde hos sine forældre. Hun har svært ved at være væk fra sine forældre, særligt sin mor, og bekymrer sig meget om at der skal ske dem noget. Der ses begyndende fravær i skolen, hvor Tine er hjemme med mavepine.

Anton går i 5. klasse. Han er vellidt af de andre elever, men han er en stille dreng i undervisningen. Læreren ser at han sjældent rækker hånden op og han er ofte syg når der er fremlæggelse på klassen. Når han en sjælden gang taler i undervisningen er det med lav stemme, røde kinder og et stift blik i bordet. Læreren oplever, at Anton ofte går på toilettet i timer med gruppedrøftelser.

Emilie går i 8. klasse. Hun er en fagligt dygtig elev der ofte får ros af lærerne. Emilies forældre oplever, at det fylder meget for Emilie at klare sig godt i skolen så hun har svært ved at færdiggøre sine lektier og hun sidder ofte længe om aftenen og dobbelttjekker og retter i lektier og opgaver, uden at kunne lægge det fra sig. Forældrene oplever generelt at hun er bange for at træde forkert eller lave fejl, og at dette kan fylde meget for hende både i hjemmet og i skolen.

Sådan kan du ansøge om forløb

Tænker du, at et angstforløb kan være noget for dit barn/din elev, så opfordrer vi til at du tager kontakt til din lokale PPR-psykolog for en drøftelse omkring problematikkerne.

Forældre kan ansøge om at barnet kommer i betragtning til et Cool Kids/Chilled forløb via ansøgningsskemaet. Cool Kids terapeuterne laver på baggrund af forsamtale og samlet målgruppevurdering en afklaring af om det er det rette tilbud for barnet eller det er relevant med andre indsatser.

Du kan få kontaktoplysninger på din lokale PPR-psykolog ved at kontakte skolens sekretær.

Der afholdes løbende forsamtaler til gruppeforløbene med deltagelse af forældre og barn.

Gruppeforløb etableres når det er muligt, typisk forår og efterår, og grupperne sammensættes ud fra børnenes alder og udfordringer. Gruppestørrelser er på mindst 4 og højst 6 deltagere.

Gruppeforløbene afholdes for det meste i Aalestrup eller Aars.

Vil du gerne have mere viden om forløbet, kan du få kontaktoplysninger på din lokale PPR-psykolog ved at kontakte skolens sekretær.

Telefontid

Mandag: 8.00 – 15.00
Tirsdag: 8.00 – 15.00
Onsdag: 8.00 – 15.00
Torsdag: 8.00 – 16.30
Fredag: 8.00 – 12.30

Kontakt

Center for Psykologi og Pædagogik
Telefon: 9966 7272