Ladeinfrastruktur Strategi

Vesthimmerlands Kommune ønsker at sikre indfrielsen af kravet fra ladestanderbekendtgørelsen og dermed udarbejde en ansøgning til puljen for opsætningen af ladestandere på offentlige pladser til offentligt brug.

Om indsatsen

Region Med den nye lovgivning omkring ladeinfrastruktur, der trådte i kraft den 1/4 2022, fik de danske kommuner mulighed for udrulning af offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur på kommunale arealer. Kommunerne fik ligeledes mulighed for at yde medfinansiering til opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer.

Kravet fra ladestanderbekendtgørelsen siger, at kommunerne skal opsætte minimum én ladestander ved bestående bygninger, der ikke er til beboelse, med mere end 20 parkeringspladser. Resultatet er i alt 34 lokationer i Vesthimmerlands Kommune, hvor der skal opsættes offentlig tilgængelige ladestandere, for at kommunen lever op til ladestanderbekendtgørelsen.

Påvirkning på klimaet: Bidraget positivt til CO2-udregningen ved at sikre en reducering af udledningen af fossile brændsler.  

Kommunens rolle

For Vesthimmerlands Kommune er rollen som en virksomhed. Som bygningsejer, hvor kommunerne er underlagt krav fra Ladestanderbekendtgørelsen. Som driver af den grønne omstilling og myndighed, hvor kommunen har stor interesse i, at der udrulles en hensigtsmæssig ladeinfrastruktur.

Tidsplan

Strategien er færdig. Nu starter løbende implementering af ladestandere ved kommunale bygninger frem mod 2025.

Påvirkning på klimaet

Skal bidrage til det nationale mål om 1.000.000 grønne biler på de danske veje inden 2030, hvilket svarer til 1/3 af den samlede danske bilflåde. Ved at omstille 1/3 af bilflåden til el, giver det en CO2 besparelse på 43.499 ton/CO2 per. år. fra 2030.