Svanemærkede materialer i kommunale bygninger

Bygninger står for ca. 40% af energiforbruget i Danmark og ligeledes 40% af materialeforbruget. Derfor er det vigtigt at klima og bæredygtighed indtænkes i den kommunale bygningsmasse.
I Vesthimmerlands Kommune ønsker vi at arbejde med svanemærkede materialer i den kommunale bygningsmasse, for der igennem, at fremme cirkulært byggeri og på den måde bidrage til den grønne omstilling, gennem reduceret klimapåvirkning fra bygningsmassen. Svanemærket stiller bl.a. høje krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i byggematerialerne og kemiske produkter, som fx maling, dampspærre og gulve.

Derfor kan vi, ved at arbejde med svanemærkede materialer, sikre de bedste bygninger og indeklima for brugerne og samtidig er vi med til at optræde som forbillede for vores borgere, i den grønne omstilling.
Hvis der skal satses på svanemærkede materialer i vores kommunale bygningsmasse, vil første skridt på vejen, være at uddanne vores medarbejdere i implementeringen af disse materialer, således at vi sikrer at vores lokale entreprenører har et mandat til at vælge de sundere materialer og produkter i byggeriet.

Kommunens rolle

Vesthimmerlands Kommune er ejer af de kommunale bygninger og samtidig myndighed for udførelsen af tiltagene.

Påvirkning på Klimaet

Reduceret CO2-udledning fra den kommunale bygningsmasse, både i anlægsfasen gennem materialevalg og energiforbrug i brug af bygningerne.

Tidsplan: Idé

Der arbejdes løbende med at udvikle idéen til et punkt, hvor den kan implementeres. Forventeligt 2024/2025. 

Ansvarlig

Ansvarlig forvaltning:
Teknik og Økonomiforvaltningen
Ejendomscenter

Ansvarlig leder:
Hans Ebdrup Kjær
Afdelingsleder
Mail: hebk@vesthimmerland.dk
tlf: 40145842