Ejerstrategi for Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

Ejerstrategien understøtter Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S i at bidrage til at opnå Vesthimmerlands Kommunes mål på kort såvel som lang sigt inden for Forsyningens forretningsområder. Der er forventninger om et fortsat tæt samarbejde baseret på tillid, dialog og løbende forventningsafstemning mellem Kommunen og Forsyningen.

Kommunen har sat sig det mål, at inden 2030 har Vesthimmerland som geografisk område opnået 8 % klimaneutralitet, og inden 2050 er Vesthimmerland 100 % klimaneutral og -robust, og dermed modstandsdygtig overfor klimaforandringer. Både Kommunen (som virksomhed), samt Forsyningen har målsætning om at være klimaneutral senest i 2030. Hensynet til et bæredygtigt samfund er derfor en væsentlig faktor for Forsyningen og Kommunen. Som Forsyning skal der arbejdes for at være modstandsdygtige over for klimaforandringer. Kommunens ambitioner og andre vedtagne nationale mål, herunder klimaplaner inden for affald, vandsektoren mv., spiller ind i ejerstrategien for Forsyningen.

Kommunens rolle

Vesthimmerlands Kommune ejer 100 % Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S.

Tidsplan

Nærværende ejerstrategi er vedtaget af Vest­himmerlands Kommunes Byråd den 25. maj 2023 og træder i kraft fra vedtagelsesdatoen. Den er gældende indtil Byrådet vedtager en ny i 2027.

Påvirkning på klimaet

Indirekte påvirkning af CO2 udledningen gennem ejerstrategiens indsatser.

Ansvarlig

Vesthimmerlands Forsyning
Mail: info@vhforsyning.dk
Tlf.: Telefon 98 68 32 00

Interessenter og partnere

  • Vesthimmerlands Kommune
  • Borgere
  • Virksomheder
  • Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S


 

 

Budget

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S er økonomisk ansvarlig.