Klimaudviklingsspor om forbrugsbaserede udledninger

I regi af Klimaalliancen er CONCITO og C40 ved at udvikle et projekt, som skal arbejde med de forbrugsbasserede udledninger i et udviklingsspor i Klimaalliancen.

Projektet vil i første omgang fokusere på at udvikle et værktøj, der kan opgøre de forbrugsbaserede udledninger på kommunalt niveau, samt identificerer en række handlingsorienterede indikatorer, der kan vise ændringer i vores forbrugsvaner.

Det foreslås, at et udviklingsspor indenfor dette område kan fokusere på:

  1. En national standard for opgørelse af de danske kommuner og regioners forbrugsbaserede udledninger.
  2. Et værktøj til opgørelse af kommunernes og regionernes udledninger fra forbrug af services, produkter og materialer.
  3. Et monitoreringsværktøj med handlingsorienterede indikatorer, som viser forbrugsvane ændringer.

Udviklingssporet forslås opdelt i to faser:

  1. Kortlægningsfase
  2. Udviklingsfase

I første omgang søges der midler til kortlægningsfasen, hvor der søges kommuner/regioner til at være en del af en følgegruppe.  Vesthimmerlands Kommune er blevet inviteret med til at være en del af følgegruppen.

Kommunens rolle

Samfund.

Tidsplan

Fase 1 – 6 mdr.
Fase 2 – 1,5 år.

Påvirkning på klimaet

Indirekte påvirkning.

Ansvarlig forvaltning

Politik, Strategi og IT

Ansvarlig chef/medarbejder:

Gitte Vestergaard Christensen

Interessenter og partnere

  • Vesthimmerlands Kommune
  • CONCITO
  • C40
  • Andre kommuner