Strategi for solceller på kommunale bygninger

Der er potentiale til, at det offentlige kan opsætte solceller, der producerer ca. 1 GW, på allerede eksisterende tage. Langt størstedelen af potentialet ligger hos kommunerne. CO2-reduktion fra disse solceller vil ligeledes tælle med i det kommunale geografiske energi og CO2-regnskab.
Kommuner kan etablere og producere elektricitet fra solcelleanlæg (på bl.a. tage) til eget forbrug, hvis:

  • solcelleanlægget udskilles i et selskab med begrænset ansvar.
  • solcelleanlægget opnår dispensation, hvis solcelleanlægget opsættes i forbindelse med nybyggeri og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for bygningen, eller solcelleanlægget opsættes i forbindelse med gennem renoveringer, der kan sidestilles med nybyggeri, og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for renoveringen.
  • solcelleanlægget ejes af en tredjepart (fx en solcellevirksomhed).

Kommunale tage kan rumme tusindvis af solcelleanlæg, men særregler bremser dem. 

Strategien vil blive baseret på de skitserede muligheder i Energistyrelsens endelig vejledning til "opsætning af kommunale og regionale solceller til eget forbrug”

Kommunens rolle

Kommunen som virksomhed.

Tidsplan: Idé

Idé

Påvirkning på klimaet

Kommunen ejer ejendomme på 176 adresser. Disse ejendomme udgør til sammen et areal på 241.849 m². Målet er at opsætte solceller på 20-50 % af arealerne inden udagangen af 2030, og hermed gøre bygningerne selvforsynet med grøn strøm.