Klimateamet

Formålet med Klimateamet er at være ambassadører for klimadagsordenen og for specifikke fokusområder inklusive potentialer og udviklingsmuligheder. Det sker bl.a. gennem:

 • 4 årlige møder + deltagelse i midlertidige arbejdsgrupper
 • Status for klimaplanen og opdatering af handlingskataloget (et dynamisk projekt kartotek)
 • Bidrage til sikring af klimakommunikationen
 • Klima på de politiske dagsordenspunkter
 • Et fælles samarbejdsrum i Focus med diverse materiale
 • Udarbejdelse/udvikling af metoder herunder vores regnskab
 • En køreplan for vores målsætninger – hvornår vi skal sætte gang i hvad
 • Samarbejde med Klimaudvalget
  • Deltagelse i projekter og særligt indblik i projektporteføljen indenfor fokusområder
  • Nedsættelse af ad hoc fokusgrupper
  • Klæde ordfører på inden for specifikke fokusområde/områder, som man er ansvarlige for

Kommunens rolle: Virksomhed

Vores virksomhed.

Tidsplan

Løbende. 

Påvirkning på klimaet

Indirekte påvirkning gennem igangsættelse af projekter og indsatser. 

Ansvarlig forvaltning

Politik, Strategi og IT
Teknik- og Økonomiforvaltningen
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning
Sundheds- og Kulturforvaltning

Interessenter og partnere

 • Vesthimmerlands Kommune