Politik for udbud og indkøb – af varer og tjenesteydelser

Vesthimmerlands Kommune har et mål om at, man som virksomhed skal være klimaneutrale senest i 2030.

Et af virkemidlerne til at nå målene er Politik for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser, som understøtter den grønne omstilling i højere grad end den tidligere politik. Som virksomhed køber kommunen hvert år varer og tjenesteydelser for ca. 1 mia. kr. Med den købekraft kan vi præge den grønne omstilling og bidrage til en mere klimavenlig og bæredygtig udvikling samtidig med, at vi forvalter borgernes penge bedst muligt. Denne politik danner rammen for Vesthimmerlands Kommunes indkøb af f.eks. it-udstyr, kontorartikler, tolkebistand og forsikringer.

Vi har et fælles ansvar for at nå målene om klimaneutralitet, og som led i vores rejse mod et bæredygtigt og klimavenligt samfund bliver vi nødt til at udfordre vores vaner og tænke anderledes, når vi anskaffer og forbruger ressourcer. Vi skal prioritere de grønne valg, når vi laver udbud og indgår indkøbsaftaler. Desuden skal vi dele de gode ideer om grønne tiltag og vores nye klimavenlige vaner med hinanden på tværs af kommunen, så vi alle kan få gavn og glæde af dem.

Politikken er delt op i 2 temaer som dækker over: 1) Bæredygtighed og klima og 2) Økonomisk bæredygtighed.

Kommunens rolle: Virksomhed

Kommune som virksomhed. 

Tidsplan: I gang

Udarbejdet i perioden december 2022 – maj 2023. Politikken er vedtaget i juni 2023 og er i gang med at blive implementeret. 

Påvirkning på klimaet

Indirekte påvirkning af CO2-udledningen gennem bedre og mere bæredygtige indkøb.

Ansvarlig forvaltning

Ansvarlig forvaltning:

Teknik- og Økonomiforvaltningen

 

Interessenter og partnere

  • Administrative medarbejdere
  • Medarbejdere med ansvar for indkøb
  • Miljømærkning Danmark
  • Vesthimmerlands Kommune