Strategi for Vesthimmerlands Forsyning

Vesthimmerlands Kommune formulerede i 2018 en ejerstrategi, der beskriver forventningerne til Vesthimmerlands Forsyning. Ud fra disse er der sat en række ambitiøse mål, som strategien for 2020-2024 tager afsæt i. Med strategien er der udpeget fem strategiske indsatsområder, som i de kommende fire år vil få en særlig opmærksomhed:

 • En ambitiøs og grøn profil
 • Kunderne i centrum
 • Udvikling med afsæt i kerneopgaverne
 • Fokus på samarbejde og partnerskaber
 • En samlet organisation

Mission

Gennem dialog, samarbejde og udvikling er Vesthimmerlands Forsyning en grøn og bæredygtig virksomhed, der leverer vand og håndterer affald og spildevand for borgere og erhverv i Vesthimmerlands Kommune.

Særligt bør det fremhæves, at forsyningen vil være fuldkommen klimaneutral i 2030, og satser på en total omstilling til miljøvenlige biler. Derudover vil forsyningen fremadrettet indgå i forsknings- og udviklingsprojekter, der relaterer sig til deres kerneopgaver, samt styrke og udvide undervisningstilbud - blandt andet igennem Klimaklassen, som er den nye overbygning til Skraldeskolen.

En ambitiøs og grøn profil

Forsyningen vil være en del af den grønne omstilling og aktivt bidrage med løsninger dertil, herunder:

 • Minimere deres eget ressourceforbrug.
 • Omstille vores biler til miljøvenlige alternativer.
 • Tilstræbe en 100% CO2 neutral energiforsyning.
 • Være klimaneutrale i 2030.
 • Øge vores fokus på grønne og bæredygtige indkøb.

Kommunens rolle: Myndighed

Vesthimmerlands Kommune var som virksomhedsejer med til at deltage i udarbejdelsen af strategien.

Tidsplan: I gang

Strategien er gældende 2020-2024. Vesthimmerlands Forsyning er fuldkommen klimaneutral i 2030.

Påvirkning på klimaet

Understøtter CO2-udledningen indirekte ved implementeringen af de enkelte tiltag.

Ansvarlig

Vesthimmerlands Forsyning

Mail: info@vhforsyning.dk

Tlf: Telefon 98 68 32 00

Interessenter og partnere

 • Vesthimmerlands Kommune
 • Vesthimmerlands Forsyning
 • Borgere
 • Erhverv


 

Budget

Vesthimmerland Forsyning er økonomisk ansvarlig.