Databaseret energiledelse i kommunale ejendomme

Databaseret energiledelse i kommunale ejendomme

Bygninger står i Danmark for en stor del af energiforbruget og dermed også CO2-udleningen. Det er derfor væsentligt at have fokus på, hvordan Vesthimmerlands Kommune selv arbejder med at mindske klimapåvirkningen fra egne bygninger. Et led i dette er implementering af databaseret energiledelse i de kommunale bygninger, som gennem digital overvågning af energiforbrug og indeklima kan være med til at mindske klimabelastningen fra de kommunale bygninger betragteligt.


Det forventes at databaseret energiledelse kan medføre mellem 10-15% el- og varmebesparelser i den kommunale bygningsmasse. Derudover er der flere fordele forbundet med implementeringen af databaseret energiledelse;
Større interesse for energibesparelser på tværs af den kommunale organisation (synliggør tiltag for brugerne)

  • Forbedret indeklima
  • Bedre overblik over brygningers energiforbrug, hvilket gør det lettere at prioritere energibesparende indsatser
  • Forberedelse på mulige EU-krav til bygninger og energiforbrug

Kommunens rolle: Ejer

Vesthimmerlands Kommune som virksomhedsejer med ansvar for eget energiforbrug og energileden i kommunale bygninger. 

Påvirkning på klimaet

Med databaseret energiledelse kan der nemmere og hurtigere foretages korrektioner af teknikken i bygningsdriften til fordel for klimaet (CO2-udledningen), den kommunale økonomi og brugerne af bygningerne.

Budget

Min. 500.000 kr. årlig

Tidsplan: I gang

2024-2027

Ansvarlig

Ansvarlig forvaltning:

Teknik og Økonomiforvaltningen
EjendomscenteretInteressenter og partnere

  • Vesthimmerlands Kommune